Info om DM i poetry slam 2018 / 2019

I efteråret 2018 afholder vi to kvalifikationsrunder til DM i poetry slam. Fredag den 25. januar 2019 står vi for at afholde selve finalen i DM i poetry slam i København.

Bemærk venligst, at infoen og tilmeldingsskemaet neden for er til poetry slammere, der ønsker at stille op som optrædende til DM i poetry slam, og ikke henvender sig til publikum. Hvis du vil være publikum og have billetinfo, læs mere under Datoer og billetter.

De regler m.v., der er beskrevet neden for, gælder for DM-finalen, samt de DM-kvalifikationer, som vi arrangerer. Det er også muligt at kvalificere sig til DM via de andre poetry slam-arrangører i Danmark, men vær opmærksom på, at de kan have andre regler og procedurer for tilmelding m.v.

 

Reglerne i DM-kvalifikationer og DM-finalen
I DM-kvalifikationsrunderne anvender vi de grundlæggende regler og med brug af pointmapper, mens vi i DM-finalen både anvender pointmapper og publikumsafstemning. Hvis ikke du kender reglerne, læs mere under Regler i poetry slam. Nummer ét i hver DM-kvalifikationsrunde går videre til DM-finalen.

Vær opmærksom på, at vi derudover har regler om fairplay og usportslig optræden, hvilket blandt andet betyder, at deltagende poetry slammere skal opføre sig ordentligt og respektfuldt over for arrangøren, MC (konferencier og vært), publikum og andre slammere, og at det gælder både før, under og efter showet, hvilket hænger sammen med vores generelle alkoholpolitik “Drik for sjov, men drik med måde”. Disse regler gælder også slammeres venner og nære bekendte. Desuden har vi et generelt forbud mod hate speech og hadsk tale, hvilket også gælder de tekster m.v., som slammerne optræder med.

Det er poetry slammets MC, der afgør spørgsmål om regelbrud, og brud på reglerne sanktioneres sædvanligvis med diskvalifikation, bortset fra tidsoverskridelse, der medfører strafpoint.

Slam-tekster m.v., der har været brugt af en poetry slammer ved DM-finalen 2018 på Studenterhus Aalborg, må ikke “genbruges” i DM-finalen 2019, men må dog gerne “genbruges” i DM-kvalifikationer.

 

Transport, præmier og forplejning i DM m.v.
I DM-kvalifikationsrunderne dækker vi som udgangspunkt ikke transport eller overnatning m.v., med mindre der er tale om et særligt tilfælde, og det er godkendt på forhånd. I DM-finalen dækkes udgifter til transport af den arrangør, man har kvalificeret sig hos, mens overnatning dækkes af os efter nærmere aftale.

I DM-kvalifikationsrunderne er der en pengepræmie og en plads i DM-finalen til nummer ét, samt diverse præmier til øvrige deltagere. Udbetaling af præmier sker dog først efter selve deltagelsen i DM-finalen. I DM-finalen er der også pengepræmier, ligesom der er medaljer og pokal, samt sponsorpræmier. Vinderen af DM-finalen får mulighed for at deltage i det skandinaviske/nordiske mesterskab, samt EM og VM.

I DM-kvalifikationsrunderne er der snacks og drikkevarer til optrædende poetry slammere backstage, men ikke mad. I DM-finalen er der både mad, snacks og drikkevarer.

Poetry slammere, der er tilmeldt som optrædende, skal ikke købe billet. Til DM-finalen er det desuden muligt at få en gratis billet til en ledsager, hvis man er optrædende poetry slammer.

 

Særlige regler for deltagelse i DM
Konkurrencen er åben for alle poetry slammere, også slammere der ikke er bosat i København og hovedstadsområdet, men man skal dog være bosat i Danmark óg have centrum for sine livsinteresser her i landet. Dette betyder, at fx en studerende fra USA, som kun er midlertidigt bosat i landet, ikke kan stille op. Hos os henstiller vi til, at man primært optræder på dansk, forstået på den måde, at man gerne må have citater og passager på andre sprog, men at hovedparten af ens optræden er på dansk – men i DM er brugen af dansk dog ikke et krav.

Der er ingen aldersgrænse for optrædende poetry slammere, men personer under 18 år kan blive bedt om at fremvise tilladelse fra forælder/værge m.v., blandt andet fordi der er alkoholudskænkning på stedet og backstage.

Hvis du er tilmeldt en DM-kvalifikationsrunde, skal du, med mindre andet aftales, møde op en time før showstart, dvs. senest kl. 19.00. Hvis du har lyst til at øve dig i salen og med mikrofon, har du mulighed for at møde op fra kl. 18.00.

Hvis du kvalificerer dig til DM-finalen, skal du kunne optræde fredag den 25. januar 2019, kl. 20.00-23.30. Samme dag fra kl. 13.00-14.30 afholdes der en generalprøve for skoleelever, som vi henstiller til at du deltager i, men dette er dog ikke et krav. Men forbered dig på, at du helst skal tilbringe hele fredagen sammen med os (altså den 25. januar 2019), men vi har det sjovt sammen, og derudover er det god træning. Der er præmier til alle generalprøver.

 

Tilmelding og tilmeldingsfrister
Tilmelding til DM-kvalifikationsrunder hos os sker via et særligt tilmeldingsskema, og ikke via e-mail, sms, Facebook, PostDanmark, brevdue osv. Finalen i DM er kun for de optrædende poetry slammere, som har kvalificeret sig.

Man kan godt tilmelde sig flere DM-kvalifikationsrunder, både hos os og de andre poetry slam-arrangører, men der kan gælde særlige tilmeldingsfrister, og man kan som udgangspunkt ikke stille op i en direkte DM-kvalifikation, hvis man allerede er kvalificeret til DM-finalen.

Hvis du ikke har prøvet at optræde til et poetry slam i Danmark, vil vi gerne have, at du først som minimum har overværet et poetry slam-arrangement inden du tilmelder dig. Vi anbefaler også, at du først læser vores 10 tips til poetry slammere.

 

Tilmeldingsskema til DM-kvalifikation hos os
Vi havde DM-kvalifikation i september 2018, hvor vinderen var Lasse Nyholm Jensen, og i november 2018, hvor vinderen var Sara Hauge, og både Lasse og Sara er dermed kvalificerede til finalen i DM i 2019. Det er således ikke længere muligt at tilmelde og kvalificere sig hos os. Men der er også kvalifikationsrunder hos de andre arrangører i Danmark, dvs. CopenOpen, PS Fyn, HAPS (Aarhus) og Slamfrø (Aalborg) – info og tilmelding via disse grupper på Facebook.

Reklamer