Info om KBH-mesterskab i cykelpoesi

“Poetry slam KBH-mesterskab i cykelpoesi” er en åben konkurrence, hvilket vil sige, at alle kan stille op, både erfarne og uerfarne, både mestre og debutanter side om side, og poetry slammere fra hele Danmark er velkomne, da det ikke er et krav, at du er bosat i København eller hovedstadsområdet.

Mesterskabet er en særudgave i anledning af Tour de France Grand Départ i København 2022, og det fungerer i tillæg til det ordinære KBH-mesterskab i poetry slam. Arrangementerne afholdes på følgende datoer og steder:
– Kvalifikationsrunde 1, torsdag den 24. marts hos Lygten Station, København NV
– Kvalifikationsrunde 2, fredag den 22. april hos Kulturhuset Indre By, København K
– Kvalifikationsrunde 3, torsdag den 12. maj hos Kvarterhuset, Islands Brygge
– Finale, fredag den 10. juni hos Valby Kulturhus, Valby
– Open air best of-show med de tre bedste fra finalen, lørdag den 25. juni på Ofelia Plads (Skuespilhuset), København K (med efterfølgende slammer-sommerfest for alle slammere, uanset om man har optrådt eller ej).

Bemærk venligst, at infoen om “Poetry slam KBH-mesterskab i cykelpoesi” nedenfor, herunder tilmeldingsskemaet, er til poetry slammere, der ønsker at stille op som optrædende, og ikke henvender sig til publikum.

Hvis du vil være publikum, så kan du finde info om datoer og links til billetkøb m.v. i kalenderen på Peter Dyreborgs hjemmeside på www.PeterDyreborg.dk/kalender

Poetry slammere, der er tilmeldt som optrædende, skal ikke købe billet.

 

Reglerne i KBH-mesterskab i cykelpoesi
I kvalifikationsrunder anvender vi standardregler med pointmapper, mens vi i finalen både anvender pointmapper og publikumsafstemning. Hvis ikke du kender reglerne, læs mere under Regler i poetry slam. I hver kvalifikationsrunde er der tre runder: Runde 1 med seks poetry slammere, runde 2 med de samme seks slammere, og runde 3 med heads up mellem de to bedste slammere. Nummer ét og to i hver kvalifikationsrunde går videre til finalen i juni (derudover kåres én MCs choice pr. kvalifikationsrunde, og den bedste af disse tre går også videre til finalen), og i denne finale er der ligeledes tre forskellige runder, dog med syv poetry slammere i et 7-7-3-system i runderne i stedet for 6-6-2.

Modifikation af reglerne: I KBH-mesterskab i cykelpoesi anses påklædning på scenen, som er direkte relateret til cykling, Tour de France og lignende, ikke for at være udklædning, med mindre det samtidig bruges eksplicit og i stort omfang som rekvisit eller lignende hjælpemiddel.

Vær opmærksom på, at vi derudover har regler om fairplay og usportslig optræden, hvilket blandt andet betyder, at deltagende poetry slammere skal opføre sig ordentligt og respektfuldt over for arrangøren, MC (konferencier og vært), publikum og andre slammere, og at det gælder både før, under og efter showet, hvilket også hænger sammen med vores generelle alkoholpolitik “Drik for sjov, men drik med måde”. Disse regler gælder også slammeres venner og nære bekendte. Desuden har vi et generelt forbud mod hate speech og hadsk tale, hvilket også gælder de tekster m.v., som slammerne optræder med. Og herudover anses mere eller mindre bevidst omgåelse af reglerne, eller forsøg herpå, for at være i strid med reglerne.

Det er poetry slammets MC, der afgør spørgsmål om regelbrud, og brud på reglerne sanktioneres sædvanligvis med en advarsel eller diskvalifikation, bortset fra tidsoverskridelse, der medfører strafpoint.

 

Særligt om tema og tekster m.v. i KBH-mesterskab i cykelpoesi
Alle de tekster m.v., som poetry slammere optræder med (med undtagelse af eventuelt vinderslam), skal forholde sig til temaet. Konkurrencen afholdes som optakt til Tour de France-starten i Danmark, og derfor er alt hvad der har med Tour de France at gøre (fortolket i bred forstand) indenfor temaet (og Frankrig generelt er jo en stor del af touren), men alt muligt andet, som har med cykling og cykler at gøre (fortolket i bred forstand) er også indenfor temaet. For uddybende info om temaet, læs eventbeskrivelsen for arrangementerne, fx på Facebook, og hvis du er i tvivl, spørg. Men temaet kan fortolkes meget bredt. Tekster fra én kval-runde må gerne genbruges i andre kval-runder og i finalen, dvs. der kræves minimum tre tekster indenfor temaet for at kunne deltage.

 

Transport, præmier og forplejning i KBH-mesterskab i cykelpoesi
Poetry slammere udenbys fra, dvs. personer der ikke er bosat i København eller hovedstadsområdet, er velkomne til at deltage som optrædende slammere. I kvalifikationsrunder kan vi muligvis betale for transport (ikke overnatning), men kun hvis vi har godkendt det på forhånd (spørg os, når du tilmelder dig), og i finalen dækker vi transport (ikke overnatning).

I kvalifikationsrunder er der præmier med 1.000 kr. til vinderen og 500 kr. til andenpladsen, samt en række andre præmier, herunder til MCs choice. I finalen er der præmier med 2.500 kr. til vinderen og 1.000 kr. til andenpladsen, samt en række andre præmier, herunder til tredjepladsen og MCs choice. Der betales ikke honorar. De tre bedste fra finalen skal dog også optræde til Open air best of-show på Ofelia Plads, hvor der betales honorar.

I kvalifikationsrunder er der desuden et vist antal drikkevarer til optrædende poetry slammere backstage, men ikke mad. I finalen er der drikkevarer og snacks, men ikke mad.

Bemærk, at KBH-mesterskab i cykelpoesi er en særudgave, der ikke kvalificerer til øvrige konkurrencer, fx det ordinære KBH-mesterskab eller DM og lignende.

 

Særlige regler for deltagelse i KBH-mesterskab i cykelpoesi
Konkurrencen er som nævnt åben for alle poetry slammere, også slammere der ikke er bosat i København og hovedstadsområdet, men man skal dog være bosat i Danmark óg have centrum for sine livsinteresser her i landet. Dette betyder, at fx en studerende fra USA, som kun er midlertidigt bosat i landet, ikke kan stille op.

Det er desuden et krav, at man primært optræder på dansk, forstået på den måde, at man gerne må have citater og passager på andre sprog, fx fransk, men at hovedparten af ens optræden er forståelig på dansk.

Der er ingen aldersgrænse for optrædende poetry slammere, men personer under 18 år kan blive bedt om at fremvise tilladelse fra forælder/værge m.v., blandt andet fordi der er alkoholudskænkning på stedet og backstage.

Hvis du er tilmeldt en kvalifikationsrunde, skal du, med mindre andet aftales, møde op en time før showstart. Poetry slammere skal være tilstede under hele arrangementet.

Hvis du bliver nummer ét eller to i en kvalifikationsrunde, og dermed kvalificerer dig til finalen, skal du kunne optræde fredag den 10. juni 2022 i Valby Kulturhus. Tjek venligst at du kan dét inden du tilmelder dig. Hvis du bliver nummer ét, to eller tre i finalen, skal du kunne optræde lørdag den 25. juni på Ofelia Plads ved Skuespilhuset (hér betales honorar og evt. transport). Tjek venligst at du også kan dét inden du tilmelder dig.

 

Tilmelding til KBH-mesterskab i cykelpoesi
Tilmelding til kvalifikationsrunder sker via et særligt tilmeldingsskema, og ikke via e-mail, sms, Facebook, PostDanmark, brevdue osv. Finalen er kun for de optrædende poetry slammere, som har kvalificeret sig i kvalifikationsrunder i løbet af foråret 2022.

Hvis du ikke har prøvet at optræde til et poetry slam i Danmark for nylig/de seneste par år, vil vi helst have, at du først som minimum har overværet et poetry slam-arrangement inden du tilmelder dig, enten et arrangement hos os eller hos én af de andre faste slam-arrangører i Danmark. Vi anbefaler også, at du først læser vores 10 tips til poetry slammere. Af hensyn til arrangementernes mangfoldighed forbeholder vi os generel ret til at selektere i tilmeldte poetry slammere, fx ved at begrænse antallet af slam-debutanter/førstegangsoptrædende i kvalifikationsrunder.

 

Meget vigtigt vedr. mulige corona-ændringer
Vær ekstra opmærksom på, at vi altid følger de aktuelle corona-retningslinjer, hvilket vil sige, at der løbende kan ske ændringer af arrangementernes udformning og struktur m.v., ligesom vi tager forbehold for aflysning og ændring af sted/venue og datoer m.v. Vi tager også forbehold for ændringer, der knytter sig til økonomi, fx transportdækning og præmier m.v., da corona-retningslinjer m.v. kan påvirke vores billetsalg og dermed den samlede økonomi. Alle eventuelle ændringer bliver meddelt tilmeldte poetry slammere hurtigst muligt.

 

Tilmeldingsskema til KBH-mesterskab i cykelpoesi
Hvis du vil tilmeldes som poetry slammer til KBH-mesterskab i cykelpoesi, skal du bruge tilmeldingsskemaet neden for.

Vær også opmærksom på, at når du har tilmeldt dig via tilmeldingsskemaet, vil du modtage en e-mail fra os, og at du skal læse denne e-mail og gøre det vi beder dig om i e-mailen, og at du ikke er endeligt tilmeldt før du har gjort dette óg har modtaget en bekræftelse fra os pr. e-mail. Hvis du ikke modtager en e-mail fra os inden for cirka 24 timer, har vi sandsynligvis ikke modtaget din tilmelding, formentlig fordi du har lavet en fejl ved tilmeldingen, fx at du har indtastet en forkert e-mailadresse. I givet fald, prøv igen.