Info om KBH-mesterskabet

KBH-mesterskabet i poetry slam er en åben konkurrence, hvilket vil sige, at alle kan stille op, både erfarne og uerfarne, både mestre og debutanter side om side, og poetry slammere fra hele Danmark er velkomne, da det ikke er et krav, at du er bosat i København eller hovedstadsområdet. Du kan læse mere om tilmelding neden for.

Bemærk venligst, at infoen og tilmeldingsskemaet neden for er til poetry slammere, der ønsker at stille op som optrædende til poetry slam KBH-mesterskabet, og ikke henvender sig til publikum. Hvis du vil være publikum, læs mere under Datoer og billetter.

Poetry slammere, der er tilmeldt som optrædende, skal ikke købe billet.

 

Reglerne i KBH-mesterskabet
I kvalifikationsrunderne anvender vi standardregler med pointmapper, mens vi i finalen både anvender pointmapper og publikumsafstemning. Hvis ikke du kender reglerne, læs mere under Regler i poetry slam. Nummer ét, to og tre i hver kvalifikationsrunde går videre til finalen.

Vær opmærksom på, at vi derudover har regler om fairplay og usportslig optræden, hvilket blandt andet betyder, at deltagende poetry slammere skal opføre sig ordentligt og respektfuldt over for arrangøren, MC (konferencier og vært), publikum og andre slammere, og at det gælder både før, under og efter showet, hvilket hænger sammen med vores generelle alkoholpolitik “Drik for sjov, men drik med måde”. Disse regler gælder også slammeres venner og nære bekendte. Desuden har vi et generelt forbud mod hate speech og hadsk tale, hvilket også gælder de tekster m.v., som slammerne optræder med.

Det er poetry slammets MC, der afgør spørgsmål om regelbrud, og brud på reglerne sanktioneres sædvanligvis med diskvalifikation, bortset fra tidsoverskridelse, der medfører strafpoint.

 

Transport, præmier og forplejning i KBH-mesterskabet
Poetry slammere udenbys fra, dvs. personer der ikke er bosat i København eller hovedstadsområdet, er velkomne til at deltage som optrædende slammere. Vi betaler gerne dine transportudgifter, hvis du har fået det godkendt af os på forhånd, men du skal skrive dette på tilmeldingsskemaet, se neden for, samt det samlede beløb, vi skal betale – anvend gerne den billigste transportform med bus, fx Rødbillet, eller DSB Orange. Vi kan desværre ikke tilbyde at betale for eventuel overnatning i forbindelse med kvalifikationsrunder. Ved deltagelse i finalen tilbyder vi overnatning, såfremt det er nødvendigt.

I kvalifikationsrunderne er der pengepræmier til nummer ét, to og tre, samt en plads i finalen. Udbetaling af præmier sker dog først efter selve deltagelsen i finalen, og fungerer samtidig som dækning af eventuelle transportudgifter i forbindelse med finalen. I finalen er der også pengepræmier, ligesom der er medaljer og pokal, samt sponsorpræmier. Den samlede præmiesum er på mere end 10.000 kr. Nummer ét og to i finalen kvalificerer sig til finalen i DM i poetry slam.

I kvalifikationsrunderne er der snacks og drikkevarer til optrædende poetry slammere backstage, men ikke mad. I finalen er der både mad, snacks og drikkevarer.

 

Særlige regler for deltagelse i KBH-mesterskabet
Konkurrencen er som nævnt åben for alle poetry slammere, også slammere der ikke er bosat i København og hovedstadsområdet, men man skal dog være bosat i Danmark óg have centrum for sine livsinteresser her i landet. Dette betyder, at fx en studerende fra USA, som kun er midlertidigt bosat i landet, ikke kan stille op. Det er desuden et krav, at man primært optræder på dansk, forstået på den måde, at man gerne må have citater og passager på andre sprog, men at hovedparten af ens optræden er på dansk.

Der er ingen aldersgrænse for optrædende poetry slammere, men personer under 18 år kan blive bedt om at fremvise tilladelse fra forælder/værge m.v., blandt andet fordi der er alkoholudskænkning på stedet og backstage.

Hvis du er tilmeldt en kvalifikationsrunde, skal du, med mindre andet aftales, møde op 45 minutter før showstart, dvs. senest kl. 19.15. Hvis du har lyst til at øve dig i salen og med mikrofon, har du mulighed for at møde op fra kl. 18.00.

Hvis du bliver nummer ét, to eller tre i én af kvalifikationsrunderne, og dermed kvalificerer dig til finalen, skal du kunne optræde fredag den 12. januar 2018, kl. 20.00-23.30, men du skal også kunne optræde til to generalprøver om dagen, én om formiddagen og én om eftermiddagen. Vær derfor forberedt på, at du skal tilbringe hele fredagen sammen med os (altså den 12. januar 2018), men vi har det sjovt sammen, og derudover er det god træning. Poetry slammere, der kommer udenbys fra, kan lave særskilt aftale om, at de ikke deltager i generalprøven om formiddagen, men kun i generalprøven om eftermiddagen. Der er præmier til alle generalprøver.

Hvis du bliver nummer ét eller to i selve finalen i KBH-mesterskabet, skal du kunne optræde til finalen i DM i poetry slam, der afholdes lørdag den 3. februar i Aalborg. Du får dækket dine udgifter til transport og overnatning m.v. Vinderen af DM får mulighed for at deltage i det skandinaviske/nordiske mesterskab, samt EM og VM.

 

Tilmelding og tilmeldingsfrister til KBH-mesterskabet
Tilmelding til kvalifikationsrunder sker via et særligt tilmeldingsskema, og ikke via e-mail, sms, Facebook, PostDanmark, brevdue osv. Finalen i KBH-mesterskabet 2018 er kun for de optrædende poetry slammere, som har kvalificeret sig i løbet af efteråret 2017. De poetry slammere, der optræder til de såkaldte warm up shows, er slammere, som vi selv udvælger og særskilt inviterer, hvorfor det ikke er muligt at tilmelde sig disse shows.

Man kan godt tilmelde sig flere kvalifikationsrunder, men det følger af tilmeldingsfristerne, at man kun kan tilmelde sig én runde ad gangen, og man kan ikke stille op i en kvalifikation, hvis man allerede er kvalificeret til finalen.

Vær opmærksom på, at der er to forskellige tilmeldingsfrister, dels en frist for aktive poetry slammere (kategori 1-slammere), og dels en frist for andre (kategori 2-slammere). En aktiv poetry slammer/kategori 1 er en person, som inden for det seneste år har optrådt mindst to gange (som slammer i konkurrence) hos en af de faste arrangører, dvs. enten Peter Dyreborg & Co., CopenOpen, PS Fyn, HAPS og SlamFrø, eller som har deltaget i KBH-mesterskabet sidste år, eller som har gået på poetry slam-holdet på Brønderslev Forfatterskole i sommeren 2017. Alle andre personer falder i kategori 2.

Hvis du ikke har prøvet at optræde til et poetry slam i Danmark, vil vi gerne have, at du først som minimum har overværet et poetry slam-arrangement inden du tilmelder dig. Vi anbefaler også, at du først læser vores 10 tips til poetry slammere.

 

Kvalifikationsrunde #1 den 8. september 2017
– kategori 1-slammere kan tidligst tilmelde sig tirsdag den 15. august 2017, kl. 19.00
– kategori 2-slammere kan tidligst tilmelde sig lørdag den 19. august 2017, kl. 12.00

Kvalifikationsrunde #2 den 6. oktober 2017
– kategori 1-slammere kan tidligst tilmelde sig tirsdag den 12. september 2017, kl. 19.00
– kategori 2-slammere kan tidligst tilmelde sig lørdag den 16. september 2017, kl. 12.00

Kvalifikationsrunde #3 den 3. november 2017
– kategori 1-slammere kan tidligst tilmelde sig tirsdag den 10. oktober 2017, kl. 19.00
– kategori 2-slammere kan tidligst tilmelde sig lørdag den 14. oktober 2017, kl. 12.00

 

Tilmeldingsskema til KBH-mesterskabet
Tilmelding er ikke længere muligt. Information om sæson 2018-2019 følger i foråret 2018.

Reklamer