Info om KBH-mesterskabet

KBH-mesterskabet i poetry slam er en åben konkurrence, hvilket vil sige, at alle kan stille op, både erfarne og uerfarne, både mestre og debutanter side om side, og poetry slammere fra hele Danmark er velkomne, da det ikke er et krav, at du er bosat i København eller hovedstadsområdet.

I dag arrangeres KBH-mesterskabet af Peter Dyreborg & Co., men har tidligere været afholdt hos andre københavnske arrangører. Hos os afholdes der kvalifikationsrunder i løbet af efteråret og med finale i januar. I sæson 2015/2016 var vinderen Sara Hauge, i 2016/2017 var vinderen Emil Nygård, og i 2017/2018 var vinderen igen Sara Hauge. I sæson 2018/2019 havde vi ikke et KBH-mesterskab, da vi i stedet arrangerede DM-kvalifikationer og selve DM-finalen.

Bemærk venligst, at infoen om poetry slam KBH-mesterskabet i sæson 2019/2020 neden for, herunder tilmeldingsskemaet, er til poetry slammere, der ønsker at stille op som optrædende, og ikke henvender sig til publikum.

Hvis du vil være publikum, så kan du finde info om datoer og links til billetkøb m.v. i kalenderen på Peter Dyreborgs hjemmeside på www.PeterDyreborg.dk/kalender

Poetry slammere, der er tilmeldt som optrædende, skal ikke købe billet.

 

Reglerne i KBH-mesterskabet
I kvalifikationsrunder anvender vi standardregler med pointmapper, mens vi i finalen både anvender pointmapper og publikumsafstemning. Hvis ikke du kender reglerne, læs mere under Regler i poetry slam. I hver kvalifikationsrunde er der som udgangspunkt tre runder: Runde 1 med max ti poetry slammere, runde 2 med max seks slammere, og runde 3 med max tre slammere. Nummer ét og to i hver kvalifikationsrunde går videre til finalen i januar 2020, og i denne finale er der ligeledes tre forskellige runder.

Vær opmærksom på, at vi derudover har regler om fairplay og usportslig optræden, hvilket blandt andet betyder, at deltagende poetry slammere skal opføre sig ordentligt og respektfuldt over for arrangøren, MC (konferencier og vært), publikum og andre slammere, og at det gælder både før, under og efter showet, hvilket også hænger sammen med vores generelle alkoholpolitik “Drik for sjov, men drik med måde”. Disse regler gælder også slammeres venner og nære bekendte. Desuden har vi et generelt forbud mod hate speech og hadsk tale, hvilket også gælder de tekster m.v., som slammerne optræder med. Og herudover anses mere eller mindre bevidst omgåelse af reglerne, eller forsøg herpå, for at være i strid med reglerne.

Det er poetry slammets MC, der afgør spørgsmål om regelbrud, og brud på reglerne sanktioneres sædvanligvis med en advarsel eller diskvalifikation, bortset fra tidsoverskridelse, der medfører strafpoint.

 

Transport, præmier og forplejning i KBH-mesterskabet
Poetry slammere udenbys fra, dvs. personer der ikke er bosat i København eller hovedstadsområdet, er velkomne til at deltage som optrædende slammere. I kvalifikationsrunder betaler vi som udgangspunkt ikke for transport/overnatning, men i finalen dækker vi transport og kan hjælpe med evt. overnatning, såfremt det er nødvendigt.

I kvalifikationsrunder er der bogpræmier m.v. til nummer ét og to, samt MCs choice. I finalen er der pengepræmier (2.500 kr. til nummer ét og 1.000 kr. til nummer to), samt pokal, medaljer og diverse andre præmier, herunder til MCs choice.

I kvalifikationsrunder er der drikkevarer til optrædende poetry slammere backstage, men ikke mad. I finalen er der både mad, snacks og drikkevarer.

Det er endnu uklart, om nummer ét og/eller to fra finalen i KBH-mesterskabet 2020 kvalificerer sig til finalen i DM i poetry slam 2020.

 

Særlige regler for deltagelse i KBH-mesterskabet
Konkurrencen er som nævnt åben for alle poetry slammere, også slammere der ikke er bosat i København og hovedstadsområdet, men man skal dog være bosat i Danmark óg have centrum for sine livsinteresser her i landet. Dette betyder, at fx en studerende fra USA, som kun er midlertidigt bosat i landet, ikke kan stille op.

Det er desuden et krav, at man primært optræder på dansk, forstået på den måde, at man gerne må have citater og passager på andre sprog, men at hovedparten af ens optræden er på dansk.

Der er ingen aldersgrænse for optrædende poetry slammere, men personer under 18 år kan blive bedt om at fremvise tilladelse fra forælder/værge m.v., blandt andet fordi der er alkoholudskænkning på stedet og backstage.

Hvis du er tilmeldt en kvalifikationsrunde, skal du, med mindre andet aftales, møde op en time før showstart, dvs. senest kl. 19.00. Poetry slammere skal være tilstede under hele arrangementet.

Hvis du bliver nummer ét eller to i en kvalifikationsrunde, og dermed kvalificerer dig til finalen, skal du kunne optræde fredag den 10. januar 2020, kl. 20.00-23.30, men du skal også kunne optræde til en særlig generalprøve for skoleelever kl. 13.00-14.30 samme dag. Vær derfor forberedt på, at du skal tilbringe hele fredagen sammen med os (altså den 10. januar 2020), men vi har det sjovt sammen, og derudover er det god træning. Poetry slammere, der af forskellige væsentlige grunde ikke kan deltage i generalprøven, kan lave særskilt aftale om fritagelse.

 

Tilmelding til KBH-mesterskabet
Tilmelding til kvalifikationsrunder sker via et særligt tilmeldingsskema, og ikke via e-mail, sms, Facebook, PostDanmark, brevdue osv. Finalen i KBH-mesterskabet 2020 er kun for de optrædende poetry slammere, som har kvalificeret sig i kvalifikationsrunder i løbet af efteråret 2019.

Man kan godt tilmelde sig flere kvalifikationsrunder, men det følger af de forskellige tilmeldingsfrister, se neden for, at man kun kan tilmelde sig én kvalifikationsrunde ad gangen. Man kan ikke stille op i en kvalifikationsrunde, hvis man allerede er kvalificeret til finalen.

Hvis du ikke har prøvet at optræde til et poetry slam i Danmark, vil vi gerne have, at du først som minimum har overværet et poetry slam-arrangement inden du tilmelder dig, enten et arrangement hos os eller hos én af de andre faste slam-arrangører i Danmark. Vi anbefaler også, at du først læser vores 10 tips til poetry slammere. Af hensyn til arrangementernes mangfoldighed forbeholder vi os generel ret til at selektere i tilmeldte poetry slammere, fx ved at begrænse antallet af slam-debutanter/førstegangsoptrædende i kvalifikationsrunder.

 

Meget vigtigt vedr. tilmeldingsfrister
Udfyld ikke tilmeldingsskemaet før tilmeldingen er åben, dvs. ikke før de tidspunkter, der er nævnt neden for vedr. tilmelding.

Kvalifikationsrunde #1 den 6. september 2019 i Valby Kulturhus – poetry slammere kan tilmelde sig fra og med mandag den 12. august 2019, kl. 19.00.

Kvalifikationsrunde #2 den 3. oktober 2019 på Kulturstationen i Vanløse – poetry slammere kan tilmelde sig fra og med mandag den 9. september 2019, kl. 19.00.

Kvalifikationsrunde #3 den 1. november 2019 i Valby Kulturhus – poetry slammere kan tilmelde sig fra og med mandag den 7. oktober 2019, kl. 19.00.

Kvalifikationsrunde #4 den 5. december 2019 på Kulturstationen i Vanløse – poetry slammere kan tilmelde sig fra og med mandag den 4. november 2019, kl. 19.00.

 

Tilmeldingsskema til KBH-mesterskabet
Hvis du vil tilmeldes som poetry slammer til KBH-mesterskabet, skal du bruge tilmeldingsskemaet neden for.

Vær særligt opmærksom på tilmeldingsfristerne, jf. oven for.

Vær også opmærksom på, at når du har tilmeldt dig via tilmeldingsskemaet, vil du modtage en e-mail fra os, og at du skal læse denne e-mail og gøre det vi beder dig om i e-mailen, og at du ikke er endeligt tilmeldt før du har gjort dette óg har modtaget en bekræftelse fra os pr. e-mail. Hvis du ikke modtager en e-mail fra os inden for cirka 24 timer, har vi sandsynligvis ikke modtaget din tilmelding, formentlig fordi du har lavet en fejl ved tilmeldingen, fx at du har indtastet en forkert e-mailadresse. I givet fald, prøv igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer